САНАТОРИУМ ќе настапат на Д Фестивал во Дојран, 28-30 Јуни 2024.

Санаториум на Д Фестивал во Дојран