Во Петок, 23 Февруари 2003 година, Санаториум ќе настапат во „Hala Sportova“ во Белград (Србија) заедно со: Soulfly, Good Eye Closed и Overdrive. Концертот започнува во 20 часот.