Во Петок, 12 Јули 2002 година, Санаториум ќе настапат на фестивалот Аларм во Љубаништа (Охрид).