Санаториум ќе настапат во МКЦ на 28ми Декември по повод 50-годишнината од основањето на МКЦ.

OUR DOOM… COMING SOON… 28.12.2022, MKC

Санаториум на 50 години МКЦ