Во Понеделник, 15 Април 2002 година, во клубот Lady Blue (екс-Кристијан) со почеток во 23.00 часот Санаториум ќе имаат клубска свирка. Бројот на посетителите е лимитиран (400).