Belgrade Calling Festival 2012

Електрична траума на работ на разумот!!!

Добра свирка, дружба, пиво, ... со Ozzy, Slash, Johnny Rotten, The Cult, Paradise Lost, Black Label Society, Satyricon, Faith No More, … и многу фанови. Еве ги фотографиите.

Сет листа:

Wasted Existence
Our Doom
Inhuman Commands
Операција на мозокот
Epidemic of Hate
Live in Silence
Illusion of Mind Confusion
Во себе умирам
Без разум и свест