Во Саботата, 16 Март 2002 година, Шпирт и Црни го промовираа новиот албум во Кочани. Во крчмата B&G, каде што се одвиваше целата забава, дојде голем број на луѓе кои можеа да се дружат и уживаат во добрата атмосфера. Предходно, Црни и Шпирт дадоа интервјуа за локалната ТВ и радио станицa.