Нови видео материјали од настапот на Кале (11.06.2011):

- Сенка на Смртта
- Удобен Ковчег