Санаторуим 2011Во галерија се додадени 2 нови слики од Санаториум во 2011 година. Покрај членовите од оргиналната постава, на сликите е и Бобан кој ќе го замени Рус на свирката на Скопско Кале.