Санаториум во живоПо 7 години од последниот настап на Peace Unlimited Фестивал, Санаториум ќе настапат во рамките на мото-фестот организиран од клубот "Ноќни волци". Настанот ќе се случи на Скопско Кале (11ти Јуни 2011). За жал, Костадин Качев - Рус нема да биде во можност да настапи поради уметничка изложба во Германија, а негова замена ќе биде Бобан Василески

Back to Thrash! \m/