Robb Flynn & СанаториумМинатата недела во Скопје гостуваа две светски познати имиња од метал сцената: Kreator (Германија) и Machine Head (САД), па некои од нив имаа прилика да се сликаат со Санаториум.