New material titled "Say NO!".

Links for download in audio format (right click "save as")

<br /><br /><p>КАЖИ НЕ!</p><p>НЕ ГО ЗНАМ ВЕЌЕ ОВОЈ СВЕТ<br />ТИ СИ ДОБАР ЈАС СУМ ЧОВЕК КЛЕТ<br />КОЈ СИ ТИ, НЕ ЗНАМ КОЈ СУМ ЈАС<br />ЗА ВАКВА БОЛЕСТ НЕМА СПАС</p><p>СИВАТА ЕМИНЕНЦИЈА<br />ТОТАЛНА ДЕЛИКВЕНЦИЈА<br />НЕГОВА ЕКСЕЛЕНЦИЈА<br />НА СИТЕ ВАС ВИ КАЖАВ НЕ</p><p>ИМ КАЖАВ НЕ<br />НЕ!<br />НЕ!&#160;ИМ КАЖАВ НЕ!</p><p>КАЖИ НЕ!</p>