New material titled "Say NO!".

Links for download in audio format (right click "save as")КАЖИ НЕ!

НЕ ГО ЗНАМ ВЕЌЕ ОВОЈ СВЕТ
ТИ СИ ДОБАР ЈАС СУМ ЧОВЕК КЛЕТ
КОЈ СИ ТИ, НЕ ЗНАМ КОЈ СУМ ЈАС
ЗА ВАКВА БОЛЕСТ НЕМА СПАС

СИВАТА ЕМИНЕНЦИЈА
ТОТАЛНА ДЕЛИКВЕНЦИЈА
НЕГОВА ЕКСЕЛЕНЦИЈА
НА СИТЕ ВАС ВИ КАЖАВ НЕ

ИМ КАЖАВ НЕ
НЕ!
НЕ! ИМ КАЖАВ НЕ!

КАЖИ НЕ!