New video materials from the concert at Kale (11.06.2011):

- Senka Na Smrtta
- Udoben Kovcheg